image banner
Lê Thị Hiền
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34 (Từ 17/4 đến 22/4/2023)

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34 (Từ 17/4 đến 22/4/2023)

1. Công tác Hành chính và công tác Chuyên môn

-  Thực hiện chuyên môn tuần 32 năm học 2022-2023.

-  Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

- Tăng cường công tác ôn HSG Olympic 19/5.

- Thực hiện kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ II năm học 2023-2024 (Kế hoạch đăng tại Website)

2. Công tác chủ nhiệm

- Tăng cường công tác quản lý học sinh, nhắc nhở, quán triệt học sinh thực hiện tốt giờ giấc, tác phong.

- GVCN tăng cường giáo dục học sinh giữ vệ sinh, bảo quản cơ sở vật chất nhà trường.

- GVCN hoàn thành thanh toán học phí và phụ đạo HKII.

3. Công tác đoàn thể, phong trào

-  Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS. Thực hiện tốt nề nếp tác phong của học sinh.

- Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp.

4. Công tác hội họp và công tác khác

* Thứ 2 ngày 17/4

- 07h00 Sinh hoạt chào cờ đầu tuần, chủ đề Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023. Thành phần: thầy Nguyễn Văn Vĩnh-PHT, Đoàn trường, GVCN và học sinh.

 - 07h30 tham gia Hội đồng lựa chọn SGK lớp 11 cấp tỉnh lần thứ hai. Thành phần: Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT, thầy Hoàng Việt Nam, cô Lê Thị Hải-GV. Địa điểm: Hội trường A-Trung tâm GDTX tỉnh. Thời gian: Theo lịch cụ thể tại công văn số: 1075/SGĐT-GDTrH ngày 14/4/2023 về việc thay đổi thời gian họp Hội đồng lựa chọn SGK lớp 11 cấp tỉnh lần thứ hai đăng tại Website nhà trường.

* Thứ 6 ngày 21/4: 08h00 thầy Nguyễn Văn Vĩnh-PHT, thầy Nguyễn Bá Dũng-GV dự Hội nghị triển khai công tác thi TN THPT năm 2023. Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.

                                                            Đồng Phú, ngày 15 tháng 4 năm 2023

  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                   Nguyễn Văn Phong

   

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ : ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.833.117

Email: thptdongphu@binhphuoc.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Nguyễn Văn Phong - Hiệu trưởng

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị