image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2023/TT-BGDĐT 14/04/2023 Sửa đổi, bổ sung các điều của TT01,02,03,04
Lượt xem: 6
Tải về1
Lượt tải 0
02/VBHN-BGDĐT 14/04/2023 Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Lượt xem: 15
Tải về1
Lượt tải 0
599/QĐ-BGDĐT 28/02/2023 Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023
Lượt xem: 10
Tải về1
Lượt tải 0
449/QĐ-BGDĐT 10/02/2023 Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Lượt xem: 10
Tải về1
Lượt tải 0
356/QĐ-BGDĐT 03/02/2023 Phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025"
Lượt xem: 7
Tải về1
Lượt tải 0
2551/QĐ-BGDĐT 04/08/2021 Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Lượt xem: 10
Tải về1
Lượt tải 0
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Lượt xem: 8
Tải về1
Lượt tải 0
09/2021/TT-BGDĐT 30/03/2021 Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
Lượt xem: 8
Tải về1
Lượt tải 0
   

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ : ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.833.117

Email: thptdongphu@binhphuoc.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Nguyễn Văn Phong - Hiệu trưởng

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị