image banner
Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35/NĐ-CP 27/04/2024 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"
Lượt xem: 38
Tải về
VBHN số 05 28/07/2023 Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học sinh và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Lượt xem: 119
Tải về
VBHN số 04 28/07/2023 Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Lượt xem: 115
Tải về
Số 2023/QĐ-BGDĐT 11/07/2023 Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV THPT
Lượt xem: 124
Tải về
Số 1977/QĐ-BGDĐT 07/07/2023 Quyết định phê duyệt Dự án "Phòng ngừa tội phạm, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Lượt xem: 111
Tải về
06/2023/TT-BNV 04/05/2023 Thông tư ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.
Lượt xem: 136
Tải về
08/2023/TT-BGDĐT 14/04/2023 Sửa đổi, bổ sung các điều của TT01,02,03,04
Lượt xem: 144
Tải về
02/VBHN-BGDĐT 14/04/2023 Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Lượt xem: 200
Tải về
08/2023/TT-BGDĐT 11/04/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức
Lượt xem: 126
Tải về
599/QĐ-BGDĐT 28/02/2023 Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023
Lượt xem: 151
Tải về
449/QĐ-BGDĐT 10/02/2023 Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Lượt xem: 144
Tải về
356/QĐ-BGDĐT 03/02/2023 Phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025"
Lượt xem: 146
Tải về
2551/QĐ-BGDĐT 04/08/2021 Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Lượt xem: 124
Tải về
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Lượt xem: 137
Tải về
09/2021/TT-BGDĐT 30/03/2021 Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
Lượt xem: 155
Tải về
   

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ : ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.833.117

Email: thptdongphu@binhphuoc.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Nguyễn Văn Phong - Hiệu trưởng

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị