image banner
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
VBHN số 05 28/07/2023 Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học sinh và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Lượt xem: 89
Tải về
VBHN số 04 28/07/2023 Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Lượt xem: 86
Tải về
Số 2023/QĐ-BGDĐT 11/07/2023 Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV THPT
Lượt xem: 95
Tải về
Số 1977/QĐ-BGDĐT 07/07/2023 Quyết định phê duyệt Dự án "Phòng ngừa tội phạm, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Lượt xem: 85
Tải về
06/2023/TT-BNV 04/05/2023 Thông tư ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.
Lượt xem: 108
Tải về
08/2023/TT-BGDĐT 14/04/2023 Sửa đổi, bổ sung các điều của TT01,02,03,04
Lượt xem: 114
Tải về
02/VBHN-BGDĐT 14/04/2023 Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Lượt xem: 172
Tải về
08/2023/TT-BGDĐT 11/04/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức
Lượt xem: 96
Tải về
599/QĐ-BGDĐT 28/02/2023 Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023
Lượt xem: 117
Tải về
449/QĐ-BGDĐT 10/02/2023 Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Lượt xem: 110
Tải về
12
   

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ : ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.833.117

Email: thptdongphu@binhphuoc.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Nguyễn Văn Phong - Hiệu trưởng

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị