image banner
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 3042/UBND-KGVX 31/08/2023 Phát động phong trào "Xây dựng nhà vệ sinh sạch, đẹp, thân thiện trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước"
Lượt xem: 81
Tải về
Số 1303/QĐ-UBND 14/08/2023 Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 305
Tải về
Số 1128-QĐ/TU 19/07/2023 Quyết định ban hành bảng chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 118
Tải về
Số 1128-QĐ/TU 19/07/2023 Quyết định ban hành bảng chức danh, chức vụ lãnh đọ và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 96
Tải về
Số 114-QĐ/TW 11/07/2023 Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
Lượt xem: 91
Tải về
1352/HD-SNV 03/07/2023 Hướng dẫn về việc bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
Lượt xem: 136
Tải về
1789/UBND-NC 01/06/2023 Triển khai thực hiện chức danh nghề nghiệp GV
Lượt xem: 95
Tải về
11/2023/QĐ-UBND 20/02/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 119
Tải về
1503/SKHCN-QLKHCN 28/09/2022 V/v hướng dẫn mẫu Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến
Lượt xem: 115
Tải về
2197/QĐ-UBND 30/08/2021 Về việc khen thưởng tổng kết công tác năm học 2020-2021 cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 106
Tải về
12
   

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ : ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.833.117

Email: thptdongphu@binhphuoc.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Nguyễn Văn Phong - Hiệu trưởng

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị