image banner
Lê Thị Hiền
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 32 (Từ 03/4 đến 08/4/2023)

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 32 (Từ 03/4 đến 08/4/2023)

1. Công tác Hành chính và công tác Chuyên môn

-  Thực hiện chuyên môn tuần 30 năm học 2022-2023.

-  Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

- Tổ chức thi thử TN THPT năm học 2022-2023 cho học sinh khối 12. Học sinh khối 10,11 học bình thường.

2. Công tác chủ nhiệm

- Tăng cường công tác quản lý học sinh, nhắc nhở, quán triệt học sinh thực hiện tốt giờ giấc, tác phong.

- GVCN tăng cường giáo dục học sinh giữ vệ sinh phòng học. Kiểm tra vệ sinh lớp học, nhặt rác, tắt quạt, tắt đèn trước khi ra về.

3. Công tác đoàn thể, phong trào

-  Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS. Thực hiện tốt nề nếp tác phong của học sinh.

- Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp.

4. Công tác hội họp và công tác khác

* Thứ 2 ngày 03/4: 07h00 Sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Thành phần: Thầy Nguyễn Văn Phong-HT, Đoàn trường, GVCN và học sinh.

* Thứ 3 ngày 04/4

- 07h00 thầy Nguyễn Văn Vĩnh-P.HT đi thanh tra theo quyết định số 814/QĐ-THPT ĐP ngày 24/3/2023 của Sở GD-ĐT Bình Phước về việc thanh tra hành chính và chuyên ngành trường THPT Phú Riềng. Thời gian: Từ ngày 04-06/4/2023. Địa điểm: Trường THPT Phú Riềng.

- 09h30 tham gia Hội đồng lựa chọn SGK lớp 11 cấp tỉnh lần thứ nhất. Thành phần: Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT, thầy Hoàng Việt Nam, cô Lê Thị Hải-GV. Địa điểm: Hội trường A-Trung tâm GDTX tỉnh.

* Thứ 6 ngày 07/4

- 07h30 cô Nguyễn Thị Dịu-GV dự tập huấn nghiệp vụ Kế toán công đoàn năm 2023. Địa điểm: Hội trường B-Trung tâm GDTX tỉnh.

- Tổ chức thi thử TN THPT năm 2022-2023 cho học sinh khối 12. Thành phần, thời gian theo quyết định thành lập Hội đồng coi, chấm thi thử TN THPT năm học 2022-2023 đăng tại Website nhà trường.

                                                              Đồng Phú, ngày 01 tháng 4 năm 2023

             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              (Đã ký)

                                                                                  Nguyễn Văn Phong

   

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ : ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.833.117

Email: thptdongphu@binhphuoc.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Nguyễn Văn Phong - Hiệu trưởng

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị