image banner
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2023/TT-BGDĐT 14/04/2023 Sửa đổi, bổ sung các điều của TT01,02,03,04
Lượt xem: 6
Tải về1
Lượt tải 0
411/CAT-PV01 29/03/2023 V/v phổ biến, tuyên truyền về việc cần thiết ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và xin ý kiến góp ý đối với 04 dự án luật
Lượt xem: 12
Tải về1
Lượt tải 0
599/QĐ-BGDĐT 28/02/2023 Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023
Lượt xem: 10
Tải về1
Lượt tải 0
11/2023/QĐ-UBND 20/02/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 6
Tải về1
Lượt tải 0
449/QĐ-BGDĐT 10/02/2023 Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Lượt xem: 10
Tải về1
Lượt tải 0
145/2023/QH15 07/02/2023 Khám bệnh, chữa bệnh
Lượt xem: 7
Tải về1
Lượt tải 0
356/QĐ-BGDĐT 03/02/2023 Phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025"
Lượt xem: 7
Tải về1
Lượt tải 0
3835/SGDĐT-TTrKĐCLGD 01/12/2020 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 10
Lượt xem: 7
Tải về1
Lượt tải 0
36/2018/QH14 20/11/2018 Phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 7
Tải về1
Lượt tải 0
116/2016/NĐ-CP 18/07/2016 Quy định cính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Lượt xem: 6
Tải về1
Lượt tải 0
   

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ : ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.833.117

Email: thptdongphu@binhphuoc.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Nguyễn Văn Phong - Hiệu trưởng

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị