image banner
Lê Thị Hiền
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 33 BỔ SUNG (Từ 10/4 đến 16/4/2023)

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 33 BỔ SUNG (Từ 10/4 đến 16/4/2023)

Công tác hội họp và công tác khác

* Thứ 6 ngày 14/4: 13h30 Nhà trường phối hợp với Trường ĐH Lạc Hồng tổ chức Chương trình trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh. Địa điểm: Tại Căn tin trường. Thành phần: BGH, Đoàn trường, GVCN Khối 10 không có tiết lớp 11, 12, toàn thể học sinh khối 10.

                                                           Đồng Phú, ngày 08 tháng 4 năm 2023

       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      (Đã ký)

                                                                           Nguyễn Văn Phong

   

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ : ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.833.117

Email: thptdongphu@binhphuoc.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Nguyễn Văn Phong - Hiệu trưởng

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị