image banner
Lê Thị Hiền
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 33 (Từ 10/4 đến 16/4/2023)

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 33 (Từ 10/4 đến 16/4/2023)

1. Công tác Hành chính và công tác Chuyên môn

-  Thực hiện chuyên môn tuần 31 năm học 2022-2023.

-  Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

2. Công tác chủ nhiệm

- Tăng cường công tác quản lý học sinh, nhắc nhở, quán triệt học sinh thực hiện tốt giờ giấc, tác phong.

- GVCN tăng cường giáo dục học sinh giữ vệ sinh phòng học. Kiểm tra vệ sinh lớp học, nhặt rác, tắt quạt, tắt đèn trước khi ra về.

3. Công tác đoàn thể, phong trào

-  Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS. Thực hiện tốt nề nếp tác phong của học sinh.

- Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp.

4. Công tác hội họp và công tác khác

* Thứ 2 ngày 10/4:

07h00 Sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Thành phần: Cô Nguyễn Thị Thắm-PHT, Đoàn trường, GVCN và học sinh.

- 07h30 thầy Nguyễn Văn Phong-HT đi học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị tại trường Chính trị tỉnh Bình Phước. Thời gian: Từ ngày 10-15/4/2023. 

* Thứ 4 ngày 12/4: 08h00 cô Trần Thị Thu Hương-GV dự Hội nghị tập huấn phần mềm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.

* Thứ 7 ngày 15/4

- 14h30 Họp tổ Chuyên môn. Thành phần: Tổ trưởng và các tổ viên 08 tổ.

+ Tổ Toán- Tin họp tại phòng học số 1.

+ Tổ Vật lý-Công nghệ họp tại phòng học số  2.

+ Tổ Hóa học họp tại phòng học số 3.

+ Tổ Sinh học họp tại phòng học số 4.

+ Tổ Ngữ văn họp tại phòng học số 5.

+ Tổ Lịch sử-Địa lí-GDKT PL họp tại phòng học số 6.

+ Tổ Ngoại ngữ họp tại phòng học số 7.

+ Tổ GDTC-GDQP AN tại phòng học số 8.

* Chủ nhật ngày 16/4: Tổ chức chương trình giáo dục địa phương-tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết - Lộc Ninh - Bình Phước. Thành phần và thời gian theo Kế hoạch đăng tại Website nhà trường.

                                                          Đồng Phú, ngày 08 tháng 4 năm 202

                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                              (Đã ký)

                                                                    Nguyễn Văn Phong

   

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ : ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.833.117

Email: thptdongphu@binhphuoc.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Nguyễn Văn Phong - Hiệu trưởng

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị