image banner
Nguyễn Bá Dũng
THPT Đồng Phú, Đoàn trường tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và học tập 4 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Ngày 17/5/2022 tại hội trường trường THPT Đồng Phú, thực hiện sự chỉ đạo của huyện đoàn Đồng Phú, gần 300ĐVTN của đoàn trường THPT Đồng Phú, Chi đoàn GDNN-GDTX huyện Đồng Phú và Chi đoàn PTDT nội trú THCS Đồng Phú tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và học tập 4 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên. Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, ĐVTN.  THPT Đồng Phú, Đoàn trường tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và học tập 4 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

Việc thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư tình cảm, có biện pháp định hướng văn hóa chuẩn mực cho đoàn viên thanh niên, nhất là độ tuổi học sinh, từ đó có định hướng đúng đắn trong công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị  mình, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước.

   

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ : ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.833.117

Email: thptdongphu@binhphuoc.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Nguyễn Văn Phong - Hiệu trưởng

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị