Tuyển sinh

TỔ THỂ DỤC – GDQP

TỔ THỂ DỤC – GDQP

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Chuyên môn

ĐT

01

Nguyễn Văn Chung

1976

Tổ trưởng

Cử nhân GDTC

0986.723.271

02

Trương Văn Thanh

1983

Tổ phó

Cử nhân GDTC

0974.886.350

03

Lê Quang Quý

1984

GV

Cử nhân GDTC

0972.137.519

04

Nguyễn Thị Len

1981

GV

Cử nhân TDTT

01278.003.620

05

Nguyễn Xuân Hài

1985

GV

Cử nhân GDTC

0986.818.115

06

Nguyễn Anh Tuấn

 

GV

Cử nhân GDTC

0966.439.779

07

Đinh Thị Hiện

 

GV

Cử nhân GDQP

0989.029.753

 

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4