Tuyển sinh

TỔ SỬ - GDCD

TỔ SỬ - GDCD

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Chuyên môn

ĐT

01

Vũ Thị Thanh

1970

Tổ trưởng

Cử nhân chính trị

0944.421.799

02

Bùi Thị Mai Hương

1983

Tổ phó

Cử nhân Lịch Sử

01688.556.157

03

Phùng Ngọc Đỉnh

1960

GV

Cử nhân chính trị

0908.977.399

04

Hồ Hữu Nhương

1981

GV

Cử nhân Tâm líGD

0965.988.037

05

Lê Thị Hải

1982

GV

Cử nhân chính trị

0982.209.400

06

Phạm Thị Dung

1983

GV

Cử nhân Lịch Sử

0963.474.674

07

Phạm Thị Xuân Diệu

1980

GV

Cử nhân Sử-Địa

0968.010.805

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4