Tuyển sinh

TỔ NGỮ VĂN

TỔ NGỮ VĂN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Chuyên môn

ĐT

01

Đinh Kỳ Xa

1977

Tổ trưởng

Cử nhân Ngữ Văn

0977.768.840

02

Nguyễn Thúy Mỵ

1975

Tổ phó

Cử nhân Ngữ Văn

01687.558.092

03

Nguyễn Thị Nguyệt

1982

Tổ phó

Cử nhân Ngữ Văn

01675.836.849

04

Bùi Thị Thùy Trang

1981

GV

Cử nhân Ngữ Văn

01274.853.203

05

Vũ Thị Thu

1983

GV

Cử nhân Ngữ Văn

0979.832.161

06

Cao Thị Oanh

1982

GV

Cử nhân Ngữ Văn

0963.228.131

07

Vũ Thị Hằng

1981

GV

Cử nhân Ngữ Văn

0982.972.814

08

Lê Thị Liên

1980

GV

Cử nhân Ngữ Văn

01645.303.601

09

Đặng Thị An

1986

GV

Cử nhân Ngữ Văn

0933.737.589

10

Hoàng Thị Tâm

1979

GV

Cử nhân Ngữ Văn

0963.535.479

11

Nguyễn Thị Hồng

 

GV

Cử nhân Ngữ Văn

01679.415.357

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4