Tuyển sinh

TỔ NGOẠI NGỮ

TỔ NGOẠI NGỮ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Chuyên môn

ĐT

01

Huỳnh Văn Ngọt

1976

Tổ trưởng

Cử nhân Tiếng Anh

0919.144.379

02

Nguyễn Thị Mai Trâm

1979

Tổ phó

Cử nhân Tiếng Anh

01688.135.579

03

Trần Việt Dũng

1977

GV

Cử nhân Tiếng Anh

0915.365.275

04

Trần Thị Kim Oanh

1977

GV

Cử nhân Tiếng Anh

0985.555.787

05

Hoàng Anh Thơ

1978

GV

Cử nhân Tiếng Anh

01684.790.669

06

Nguyễn Thị Lâm

1982

GV

Cử nhân Tiếng Anh

0916.933.739

07

Nguyễn T. Thanh Tuyền

1987

GV

Cử nhân Tiếng Anh

0972.269.216

08

Trần Thị Hà

 

GV

Cử nhân Tiếng Anh

01689.977.326

09

Phan Thị Kim Phương

 

GV

Cử nhân Tiếng Anh

0972.587.059

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4