Tin tức

LỊCH TRỰC TRƯỜNG NGÀY 11,12/8/2017

  SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                                                                  Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

 

 

LỊCH TRỰC TRƯỜNG

 

STT

Thời gian

Họ và tên GV-NV

Ghi chú

Buổi sáng 07h30-11h00

Buổi chiều 14h00-17h00

 

01

 

Ngày 11/8/2017

Trương Văn Linh

Trương Văn Linh

 

02

Lê Trọng Hoàng

Lê Trọng Hoàng

 

03

 

Ngày 12/8/2017

Hoàng Việt Nam

Hoàng Việt Nam

 

04

Nguyễn Văn Trí

Nguyễn Văn Trí

 

05

Nguyễn Văn Hồng

Nguyễn Văn Hồng

 

 

                                                                                                Đồng phú, ngày  07 tháng 8 năm 2017

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4