Tin tức

KẾ HOẠCH TUẦN 53 (NGÀY 14/8/2017-19/8/2017)

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 53 (Từ 14/8 đến 19/8/2017)

 

- Ngày 14/8/2017 Học sinh tựu trường sinh hoạt Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2017-2018.

- Ban giám hiệu và các bộ phận làm việc tại trường theo lịch phân công.

- Học sinh các lớp lao động theo Kế hoạch phân công.

1. Thứ 2 ngày 14/8

- 07h30 Ban giám hiệu triển khai tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu” năm học 2017-2018.

- 13h30 Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT họp Ban Chỉ đạo hè thông qua báo cáo kết quả tổng kết hè và xét thi đua, kiểm tra hè năm 2017, tại Phòng họp D – Trụ sở UBND huyện.

-14h00 Thầy Cao Quang Hùng-HT, Thầy Nguyễn Văn Phong-P.HT, Cô Nguyễn Hồng Ngọc-KT dự họp thông qua biên bản tổng hợp kết quả công tác Thanh tra trách nhiệm công tác quản lý nhà nước của Giám đốc Sở GD-ĐT đối với các trường THPT trên địa bàn tỉnh, tại Sở GD-ĐT Bình Phước.

2. Thứ 4 ngày 16/8: 07h30 họp Đảng ủy. Thành phần: Đảng ủy viên; 08h30 Họp Liên tịch. Thành phần: Ban giám hiệu, CT Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, Tổ trưởng, tổ phó các tổ. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

3. Thứ 5 ngày 17/8:

- 07h30 Thầy Lê Văn Hoài-CTCĐ, Cô Đinh Thị Kim Sương-GV dự Đại Hội Công đoàn tại trường THPT Đồng Xoài.

- 07h30 Họp cơ quan. Thành phần: CB-GV-NV nhà trường, tại Hội trường Thư viện.

4. Thứ 7 ngày 19/8: 07h30 Thầy Nguyễn Văn Phong- P.HT, Thầy Hồ Hữu Nhương-BT Đoàn, cô Lê Thị Hải, Thầy Trần Đính Tú, Thầy Nguyễn Bá Dũng, Thầy Nguyễn Huy Thắng, Cô Trần Thị Hà, Cô Nguyễn Thị Hồng, Thầy Nguyễn Văn Trung, Cô Đinh Thị Kim Sương và học sinh lớp 11A1 tham dự Lễ Mit tinh ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2017, tại Hội trường huyện Đồng Phú.

Đồng Phú, ngày 14 tháng 8 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4