Tin tức

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD  BÌNH PHƯỚC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CĐ TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

              Số: 01/ KH-CĐ                                                 Đồng Phú, ngày 02  tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

 

Căn cứ vào nội dung cuộc họp Ban chấp hành công Đoàn trường ngày 28/2/2018, Ban Nữ công Công đoàn Trường lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày  Quốc tế Phụ nữ 8/3/2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            - Nhằm chào mừng Ngày 8/3, tôn vinh vẻ đẹp của người Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, qua đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và phát huy truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam.

            - Tuyên truyền sâu rộng đến nữ CB-NG -LĐ nhà trường những kiến thức cơ bản của Luật Bình đẳng giới, Luật Công đoàn sửa đổi 2012, Luật lao động 2012.

             - Thông qua các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm giúp nữ CBVC-LĐ có cơ hội thể hiện tài  năng, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống và công tác.

            - Góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công Công đoàn các cấp, đồng thời phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ.

II .THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

      - Buổi chiều từ 15h30 đến 17h00) ngày 8 tháng 3 năm 2018. Tọa đàm tại Hội trường Thư viện Trường THPT Đồng Phú.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

            - Toàn thể CB-GVCNV

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

A. NỘI DUNG

            Công tác tuyên truyền giáo dục

- Ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với vấn đề bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; 

- Vận động nữ CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”.

B. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Tọa đàm, hái hoa dân chủ:  Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, giao lưu tại trường.

V. BAN TỔ CHỨC

              Nguyễn Thị Thắm         P.Hiệu trưởng            Trưởng Ban

             Thầy  Lê Văn Hoài              Chủ tịnh CĐ              Phó ban

            Đinh Thị Kim Sương      Phó CT CĐ                Thành viên

            Thầy Trần Đình Tú              UV BCH CĐ              Thành viên

             Cô Lê Thị Hiền                    Trưởng BNC Thành viên

 

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 

STT

Nhiệm vụ

Người phụ trách

Ghi chú

 

1

Phụ trách chung

T.Hoài

 

 

2

Dẫn chương trình tọa đàm, giao lưu chơi trò chơi

Thầy Tú

 

 

3

Ôn lại Truyền thống Phụ nữ ngày 8/3

Cô Sương

 

4

Chuẩn bị Quà tặng, hoa

Cô Sương

 

 

5

Nước uống, trái cây, bánh kẹo, hạt dưa

C.Hiền

 

 

 

 

Trên đây là hoạch tổ chức các hoạt động  kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của CĐCS trường THPT Đồng Phú, kính đề nghị các tổ triển khai thực hiện nghiêm túc .

 

DUYỆT CỦA ĐẢNG BỘ          TM. BAN CHẤP HÀNH CĐ                        T.Ban nữ Công

              Bí thư                                            P. Chủ tịch                                         Trưởng Ban                

                       Đã ký                                                                            Đã ký                                                                                Đã ký

 

 

      Cao Quang Hùng                           Đinh Thị Kim Sương                               Lê Thị Hiền

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4