Tin tức

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 53 BỔ SUNG (TỪ NGÀY 14/8-19/8/2017)

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 53 (Từ 14/8 đến 19/8/2017)

 

Do nhu cầu công tác đột  xuất nhà trường bổ sung, điều chỉnh  lịch công tác như sau:

1. Thứ 6 ngày 18/8

- 08h00 Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường. Thành phần: Thầy Cao Quang Hùng-HT, Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT, Thầy Lê Văn Hoài-CTCĐ, Thầy Hồ Hữu Nhương-BT Đoàn, Cô Vũ Thị Thanh-TT Tổ GDCD. Địa điểm: Phòng GD-ĐT Đồng Phú.

- 08h00 Thầy Nguyễn Bá Dũng-GV dự Hội nghị triển khai công tác thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 năm 2017 và tập huấn phần mềm quản lý thi, tại Sở GD-ĐT Bình Phước.

Đồng Phú, ngày 16 tháng 8 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4