Tin tức

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 50(TỪ NGÀY 24/7-29/7/2017)

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 50 (Từ 24/7 đến 29/7/2017)

 

- Ban giám hiệu và các bộ phận làm việc tại trường theo lịch phân công.

1. Thứ 2 ngày 24/7:

- 8h00 Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT tiếp tục tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường học bậc THPT, tại trường PT DTNT THPT Bình Phước.(cả tuần)

- 8h00 Cô Lê Thị Hiền –VT tiếp tục tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư-Lưu trữ, tại trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su Bình Phước.

- 08h00 Cô Lê Thị Mai-Y tế tiếp tục tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Y tế trường học, tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước.

2. Thứ 3 ngày 25/7:

- 07h30 Thầy Cao Quang Hùng-HT, Thầy Nguyễn Văn Phong-P.HT cùng họp với toàn thể tổ Anh văn, tại phòng Giáo viên.

- 08h30 Các Chi bộ tổ chức họp định kỳ tháng 7/2017, tại các phòng học trường THPT Đồng Phú.

3. Thứ 4 ngày 26/7:

- 07h30 Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), tại Hội trường UBND huyện Đồng Phú.

-  Dự Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thành phần: Toàn thể Đảng viên. Địa điểm: Trung tâm BDCT huyện Đồng Phú.

            Thời gian: Buổi sáng lúc 7h30, gồm 17 đảng viên và các cán bộ chủ chốt chưa học ngày 29/6/2017, buổi chiều lúc 13h30, gồm 17 đảng viên theo danh sách phân công của đồng chí Nguyễn Văn Phong đăng tải tại Website nhà trường (những đảng viên chưa tham gia học tại lớp buổi sáng thì phải tham gia học vào lớp buổi chiều. Huyện ủy kiểm soát điểm danh đi học).

Đồng Phú, ngày 24 tháng 7 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4