Tin tức

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 49(TỪ NGÀY 17/7-22/7/2017)

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 49 (Từ 17/7 đến 22/7/2017)

 

- Ban giám hiệu và các bộ phận làm việc tại trường theo lịch phân công.

- Ban giám hiệu và các bộ phận tiếp đoàn Thanh tra tỉnh  theo lịch.

1. Thứ 2 ngày 17/7: 07h00 Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT tiếp tục tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường học bậc THPT, tại trường PT DTNT THPT Bình Phước.(cả tuần)

2. Thứ 3 ngày 18/7

- 8h00 Họp làm việc với đoàn thanh tra tỉnh. Thành phần: Thầy Cao Quang Hùng-HT, Thầy Nguyễn Văn Phong, Cô Nguyễn Thị Thắm, Thầy Nguyễn Văn Vĩnh, Thầy Lê Văn Hoài-CĐ, Thầy Hồ Hữu Nhương BT Đoàn trường và các bộ phận có liên quan (Kế Toán, Thủ Quỹ, Văn Thư, Giáo vụ).

- 8h00 Cô Lê Thị Hiền –VT tham dự khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư-Lưu trữ, tại trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su Bình Phước.

3. Thứ 4 ngày 19/7: 07h30 Thầy Trần Đình Tú-GV dự Hội nghị sơ kết công tác Quân sự, Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017. Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện

4. Thứ 5 ngày 20/7:

- 07h30 Thầy Nguyễn Văn Phong-P.HT dự Kỳ họp thứ ba-HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Hội trường huyện Đồng Phú.

- 08h00 Cô Lê Thị Mai-Y tế tham dự khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Y tế trường học, tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước.

Đồng Phú, ngày 15 tháng 7 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4