Tin tức

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 48 (TỪ NGÀY 10/7-15/7/2017)

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 48 (Từ 10/7 đến 15/7/2017)

 

1. Thứ 2 ngày 10/7

- Ban giám hiệu và các bộ phận làm việc tại trường theo lịch phân công.

- 08h00 Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT, Cô Trần Thị Hà-GV đi chấm đối thoại bài thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018, tại Sở GD-ĐT Bình Phước.

2. Thứ 4 ngày 12/7: 08h00 Họp Ban chấp hành Công đoàn và Đảng ủy. Thành phần: Ban chấp hành Công đoàn và Đảng ủy viên, tại Phòng Giáo viên.

3. Thứ 5 ngày 13/7

- 13h30 Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT Ban Chỉ đạo hè huyện năm 2017, tại Phòng họp B, trụ sở UBND huyện

- 14h30 Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường học bậc THPT, tại trường PT DTNT THPT Bình Phước.

 

Đồng Phú, ngày 10 tháng 7 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4