Tin tức

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08 BỔ SUNG (NGÀY 09/10/2017-14/10/2017)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08 BỔ SUNG (Từ 09/10 đến 14/10/2017)

 

Do nhu cầu công tác đột xuất nhà trường bổ sung, điều chỉnh  lịch công tác như sau:

1. Thứ 2 ngày 09-16/10: 08h00 thầy Huỳnh Thanh Vân-GV đi kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 theo Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 06/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú. (

                                                                                      Đồng Phú, ngày 10 tháng 10 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

     

 

 

 

                                                                                                        Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4