Tin tức

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 06 (NGÀY25/9/2017-30/9/2017)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 06 (Từ 25/9 đến 30/9/2017)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 06, năm học 2017-2018.

2. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

3. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

4. Học sinh tham gia kỳ thi chọn HSG lớp 12 năm học 2017-2018.

5. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

6. Học sinh các khối lớp tập thể dục giữa giờ.

7. Cán bộ, Giáo viên tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, GV cốt cán năm 2017.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Tăng cường công tác quản lý học sinh, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời tình trạng học sinh vi phạm nội quy nhất là về giờ giấc, trang phục, tác phong, thái độ học tập. Thực hiện tốt sinh hoạt 15p đầu giờ theo lịch đăng ký.

2. Tổ chức học sinh vệ sinh phòng học, cửa kính vào cuối tuần.

3. GVCN khối 10 hoàn thành hồ sơ, học bạ lớp chủ nhiệm bàn giao về trường theo quy định.(có hướng dẫn đăng tải tại Website).

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS.

2. Thực hiện tốt các văn bản của cấp trên.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 25/9

- 07h00 Ban giám hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

- 08h00 Thầy Nguyễn Văn Phong-P.HT, Cô Hoàng Ngọc Anh, Thầy Nguyễn Văn Trung tham dự lớp tập huấn kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho CBQL, GV cốt cán trong tỉnh lần thứ 3, năm 2017, tại Trung tâm GDTX tỉnh (Đến hết ngày 27/9/2017).

- 08h00 Cô Nguyễn Thị Hồng, Cô Vũ Thị Thu-GV tham dự lớp tập huấn xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tại trường THPT Đồng Xoài (Đến hết ngày 27/9/2017).

- 08h00 Cô Bùi Thị Mai Hương-GV tham dự lớp tập huấn xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tại Trung tâm GDTX tỉnh (Đến hết ngày 27/9/2017).

- 08h00 Thầy Lê Văn Hoài, Thầy Phạm Đức Duy-GV tham dự lớp tập huấn xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tại trường THCS Tân Phú Đồng Xoài (Đến hết ngày 27/9/2017).

- 08h00 Cô Vũ Thị Thanh, Thầy Hồ Hữu Nhương-GV tham dự lớp tập huấn xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tại trường PTDTNT THPT Bình Phước (Đến hết ngày 27/9/2017).

- 14h00 họp Chi bộ định kỳ tháng 9/2017.

2. Thứ 5 ngày 28/9:

- 07h00 Thầy Trần Đình Tú, Thầy Nguyễn Bá Dũng-GV tổ chức dẫn cho học sinh tham gia Kỳ thi chọn HSG lớp 12 cấp tỉnh tại trường THPT Hùng Vương.

- 08h00 Cô Nguyễn Thúy Mỵ, Cô Vũ Thị Hằng-GV tham dự lớp tập huấn phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học, tại trường THPT Đồng Xoài (Đến hết ngày 30/9/2017).

- 08h00 Cô Phạm Thị Dung-GV tham dự lớp tập huấn xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tại Trung tâm GDTX tỉnh (Đến hết ngày 30/9/2017).

- 08h00 Thầy Hoàng Thanh Sang, Thầy Phạm Đức Duy-GV tham dự lớp tập huấn xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tại trường THCS Tân Phú Đồng Xoài (Đến hết ngày 30/9/2017).

- 08h00 Cô Vũ Thị Thanh, Thầy Hồ Hữu Nhương-GV tham dự lớp tập huấn xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tại trường PTDTNT THPT Bình Phước (Đến hết ngày 30/9/2017).

- 08h00 Cô Nguyễn Hồng Huệ, Cô Võ Thị Phương Anh-GV tham dự lớp tập huấn xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tại Trung tâm GDTX tỉnh (Đến hết ngày 30/9/2017).

- 08h00 Họp công tác cơ sở vật chất. Thành phần: Thầy Cao Quang Hùng-HT, Thầy Nguyễn Văn Vĩnh-P.HT, Thầy Huỳnh Thanh Vân, Cô Nguyễn Hồng Ngọc, bộ phận bảo vệ nhà trường và các thành phần khác theo triệu tập, tại phòng Công đoàn.

- 09h00 họp Ban giám hiệu. Địa điểm: Phòng Công đoàn.

                                                                                      Đồng Phú, ngày 22 tháng 9 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

     

 

 

 

                                                                                                        Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4