Tin tức

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05 (TỪ NGÀY 18/9-23/9/2017)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05 (Từ 18/9 đến 23/9/2017)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 05, năm học 2017-2018.

2. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

3. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

4. Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

5. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

6. Học sinh các khối lớp tập thể dục giữa giờ.

7. GVBM và GVCN khối 10,11 hoàn thành ký sổ điểm NH 2016-2017.

8. Hoàn thiện việc cấp thẻ dự thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm 2017.

9. HS lớp 11A1, 12A1 nghỉ học phụ đạo để tăng cường ôn thi HSG.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Tăng cường công tác quản lý học sinh, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời tình trạng học sinh vi phạm nội quy nhất là về giờ giấc, trang phục, tác phong, thái độ học tập. Thực hiện tốt sinh hoạt 15p đầu giờ theo lịch đăng ký.

2. Tổ chức học sinh vệ sinh phòng học, cửa kính vào cuối tuần.

3. GVCN khối 10 hoàn thành hồ sơ, học bạ lớp chủ nhiệm bàn giao về trường theo quy định.(có hướng dẫn đăng tải tại Website).

4. GVCN K.10 thực hiện nhập thông tin học sinh, nhập đăng ký số điện thoại trên phần mềm edu.vn; GVCN khối 11, 12 rà soát và điều chỉnh, bổ sung thông tin học sinh, khắc phục lỗi phần mềm báo. Thời gian hoàn thành: trước 25/9/2017.

5. GVCN lớp 12 lên Văn phòng nhận đơn xin thi nghề NH 2017-2018.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS.

2. Tổ chức Đại hội Đoàn trường vào ngày 21/9.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 18/9: 07h00 Ban giám hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

2. Thứ 3 ngày 19/9: 07h30 Thầy Cao Quang Hùng-HT dự họp xét duyệt chất lượng chính trị chính sách cấp huyện, tại Hội trường Ban Chỉ huy QS huyện (đến hết ngày 22/9/2017).

3. Thứ 4 ngày 20/9: 13h30 Thầy Nguyễn Văn Phong-P.HT dự họp BCH Hội Khuyến học về việc bầu bổ sung BCH Hội khóa III và thông qua kế hoạch Lễ tuyên dương năm 2017, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4. Thứ 5 ngày 21/9: 13h45 Đại hội đoàn trường. Thành phần: Đảng bộ (Bí thư, Phó Bí thư); Ban giám hiệu, BCH Đoàn trường, học sinh được triệu tập. Địa điểm: Trung tâm sự kiện Xoan Nghinh.

                                                                                      Đồng Phú, ngày 16 tháng 9 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

     

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4