Tin tức

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 (NGÀY 11/9/2017-17/9/2017)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 (Từ 11/9 đến 17/9/2017)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 04, năm học 2017-2018.

2. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

3. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

4. Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

5. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

6. Học sinh các khối lớp tập thể dục giữa giờ.

7. Thứ 2 ngày 11/9 học sinh toàn trường nghỉ học để nhà trường tổ chức Đại hội Công đoàn.

8. Tổ chức họp CMHS đầu năm học 2017-2018.

9. Học sinh các khối học phụ đạo theo thời khóa biểu.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Tăng cường công tác quản lý học sinh, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời tình trạng học sinh vi phạm nội quy nhất là về giờ giấc, trang phục, tác phong, thái độ học tập. Thực hiện tốt sinh hoạt 15p đầu giờ theo lịch đăng ký. Chuẩn bị tốt nội dung họp CMHS.

2. Tổ chức học sinh vệ sinh phòng học, cửa kính vào cuối tuần.

3. GVCN khối 10 hoàn thành hồ sơ, học bạ lớp chủ nhiệm bàn giao về trường theo quy định.(có hướng dẫn đăng tải tại Website).

4. GVCN nhận thư mời họp CMHS tại phòng Văn thư vào thứ 4 ngày 13/9.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS.

2. Tổ chức Đại hội Công đoàn ngày 11/9.

3. Đoàn trường tham mưu Ban giám hiệu về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đoàn trường.

4. Chuẩn bị tốt công tác Đại hội CTĐ, Chi đoàn giáo viên.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 11/9: 07h00 Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022. Thành phần: CB-GV-NV nhà trường, tại Hội trường Thư viện.

2. Thứ 5 ngày 14/9:

- 8h00 Họp Ban đại diện CMHS. Thành phần: BGH, BĐD CMHS, Công đoàn, Đoàn trường, Kế toán.

- 13h30-15h00 Đại hội Chi đoàn GV. Thành phần: BGH, Đoàn trường, Công đoàn, Đoàn viên Chi đoàn GV. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

- 15h15-17h00: Đại hội Chữ thập đỏ. Thành phần: BGH, Công đoàn, Đoàn trường, GVCN, lớp trưởng các lớp. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

3. Chủ nhật ngày 17/9:

- 07h30 Họp CMHS đầu năm học 2017-2018 các lớp.

- 14h00 Đại hội đại biểu CMHS năm học 2017-2018. Thành phần: BGH, Ban đại diện CMHS, Công đoàn, Đoàn trường, Chữ thập đỏ, GVCN. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

 

                                                                                      Đồng Phú, ngày 09 tháng 9 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

     

 

 

                                                                                                       Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4