Tin tức

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 (TỪ NGÀY 04/9-10/9/2017)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 (Từ 04/9 đến 10/9/2017)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 03, năm học 2017-2018.

2. Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

3. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

4. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

5. Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

6. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

7. Học sinh thực hiện lịch học thể dục.

8. Học sinh các khối lớp tập thể dục giữa giờ.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Tăng cường công tác quản lý học sinh, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời tình trạng học sinh vi phạm nội quy nhất là về giờ giấc, trang phục, tác phong, thái độ học tập. Thực hiện tốt sinh hoạt 15p đầu giờ theo lịch đăng ký.

2. Tổ chức học sinh vệ sinh phòng học, cửa kính vào cuối tuần.

3. GVCN khối 10 hoàn thành hồ sơ, học bạ lớp chủ nhiệm bàn giao về trường theo quy định.(có hướng dẫn đăng tải tại Website).

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS.

2. Công đoàn tham mưu thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội. Các tiểu ban phục vụ Đại hội thực hiện tốt các công việc được phân công.

3. Đoàn trường tham mưu Ban giám hiệu về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đoàn trường.

4. Chữ thập đỏ Làm tốt công tác cải tạo vườn cây thuốc nam, bổ sung tủ thuốc phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 04/9: CB-GV-NV và học sinh toàn trường nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9.

2. Thứ 3 ngày 05/9: 06h45 CB-GV-NV và học sinh dự Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018, tại trường THPT Đồng Phú. Đề nghị CB,GV,NV xem Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng đăng tại Webste để thực hiện nhiệm vụ phân công.

3. Thứ 5 ngày 07/9:

- 14h00 – 15h00: Họp liên tịch. Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, Văn phòng.

- 15h00-16h30: Họp tổ chuyên môn. Nội dung: sinh hoạt công tác chuyên môn đầu năm học. Thành phần: Tổ trưởng và giáo viên các tổ Toán-Tin, Vật lý-KTCN, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Địa lý, Sử-GDCD, Anh Văn, TD-GDQP.

4. Chủ nhật ngày 10/9: Các tiểu ban phục vụ Đại hội Công đoàn thực hiện và kiểm tra lần cuối công tác trang trí và chuẩn bị Đại hội diễn ra vào lúc 7h00 ngày 11/9 (Thứ 2)./.

                                                                                      Đồng Phú, ngày 04 tháng 9 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

     

 

 

                                                                                                       Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4