Tin tức

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 (TỪ NGÀY 21/8-26/8/2017)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 (Từ 21/8 đến 26/8/2017

 

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 01 năm học 2017-2018.

2. Học sinh toàn trường đi học chính thức theo thời khóa biểu.

3. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

4. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS. Thực hiện tốt nề nếp tác phong của học sinh.

2. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 21/8:  07h00 Ban giám hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

2. Thứ 3 ngày 22/8: 07h30 Thầy Cao Quang Hùng-HT dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, Sở GD-ĐT Bình Phước

3. Thứ 4 ngày 23/8: 07h30 Thầy Nguyễn Văn Vĩnh-P.HT dự Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018, Tổng kết cuộc thi STTTNNĐ lần thứ IX, năm học 2016-2017. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Đồng Phú.

4. Thứ 5 ngày 24-26/8: Thầy Cao Quang Hùng-HT, Thầy Nguyễn Văn Phong-P.HT dự Hội nghị tổng kết GDTrH, Thanh tra năm học 2016-2017; triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 và trao đội, học tập kinh nghiệm tại TP. Vũng Tàu.

 

            Đồng Phú, ngày 21 tháng 8 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               

 

 

     

      Cao Quang Hùng

 

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4