Tin Nhà trường

Tổng hợp số tiết dạy phụ đạo HKII - năm học 2017-2018

Đề nghị giáo viên kiểm tra lại số tiết dạy phụ đạo HKII năm học 2017-2018. Nếu có sai sót báo lại thầy Vĩnh để điều chỉnh. 

Tổng hợp số tiết dạy phụ đạo HKII - năm học 2017-2018 : http://thptdongphu.edu.vn/upload/files/Tinh%20tiet%20HKII.pdf

Bài viết khác
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4