Tin Nhà trường

THÔNG BÁO VỀ VIỆC IN SAO ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019

THỜI GIAN: 08H00 THỨ 7 NGÀY 12/01/2019 BAN KHẢO THÍ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

THỰC HIỆN IN SAO ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019, TẠI PHÒNG ĐẢNG ỦY.

TẢI TẠI ĐÂY: http://thptdongphu.edu.vn/upload/files/QUYET%20DINH%20IN%20SAO%20DE%20BAN%20KTKDCLGD(1).pdf

Bài viết khác
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4