Tin Nhà trường

Thông báo số tiết phụ đạo HKI-Năm học 2018-2019

Thông báo số tiết phụ đạo HKI-Năm học 2018-2019: Thầy cô có dạy phụ đạo kiểm tra có điều chỉnh báo Thầy Vĩnh để chỉnh sửa - http://thptdongphu.edu.vn/upload/files/Tinh%20tiet%20HKI_2018-2019.pdf

Bài viết khác
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4