Tin Nhà trường

Thông báo: Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và trả hồ sơ học sinh 12.

Hiện nay đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của học sinh lớp 12 năm học 2017-2018. Nhà trường thông báo đến tất cả học sinh khối 12 năm học 2017-2018 được biết và đến trường nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, hồ sơ học sinh từ ngày 16/7/2018 đến hết ngày 20/7/2018.

                                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                   Cao Quang Hùng

Bài viết khác
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4