Tin Nhà trường

KẾ HOẠCH TUẦN 52 (NGÀY 07/8/2017-12/8/2017)

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 52 (Từ 07/8 đến 12/8/2017)

 

- Ban giám hiệu và các bộ phận làm việc tại trường theo lịch phân công.

- Toàn thể Giáo viên tham gia học chính trị hè 2017.

1. Thứ 2 ngày 07-09/8: 07h30 Toàn thể giáo viên tham gia học Chính trị hè, tại Trung tâm BDCT huyện Đồng Phú theo danh sách đăng tải tại Website nhà trường.

2. Thứ 3 ngày 08/8: 13h30 Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT dự họp Ban chỉ đạo hè thông qua báo cáo kết quả tổng kết hè và xét thi đua kiểm tra hè năm 2017, tại Phòng họp D – Trụ sở UBND huyện.

4. Thứ 4 ngày 09/8: 07h30 Thầy Hồ Hữu Nhương-GV đi tập huấn triển khai hệ thống  thông tin quản lý rủi ro thiên tai Ngành giáo dục năm 2017, tại Trung Tâm Giáo Dục Thường xuyên tỉnh Bình Phước.

5. Thứ  5 ngày 10-12/8: 22h00 CB-GV-NV nhà trường đi tham quan Du lịch tại Mũi Né Phan Thiết theo danh sách. (tập trung tại trường THPT Đồng Phú lúc 21h45).

6. Thứ 6, thứ 7 ngày 11-12/8: Các bộ phận khác làm việc theo lịch trực đính kèm.

Đồng Phú, ngày 07 tháng 8 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Bài viết khác
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4