Tin Nhà trường

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT VỀ CHỦ ĐỀ "HỌC TẬP LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TẢI TẠI ĐÂY: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT VỀ CHỦ ĐỀ "HỌC TẬP LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" http://thptdongphu.edu.vn/upload/files/KE%20HOACH%20HOC%20TAP%20LAM%20THEO%20TAM%20GUONG%20%C4%90%C4%90%20HO%20CHI%20MINH.pdf

Bài viết khác
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4