Tin Nhà trường

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 47 (Từ 03/7 đến 08/7/2017)

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 47 (Từ 03/7 đến 08/7/2017)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Tổ chức dạy hè các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn (theo thời khóa biểu phân công).

2. Học sinh tham gia học hè từ thứ hai ngày 03/7/2017.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.

2. GVCN tăng cường giáo dục học sinh giữ vệ sinh phòng học.

3. Sáng thứ 2 đầu tuần ngày 03/7 GVCN sinh hoạt chủ nhiệm vào tiết 1 của buổi học, học sinh bắt đầu học từ tiết 2.

II. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 03/7

- 07h30 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 – khóa XI (mở rộng). Thành phần: Thầy Cao Quang Hùng-Bí thư Đảng bộ-HT; Thầy Huỳnh Thanh Vân-PBT Đảng bộ. Địa điểm: Hội trường huyện.

- 14h00 họp cơ quan. Nội dung: Thông báo phân công chuyên môn hè và năm học 2017-2018, lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng. Thành phần: Toàn thể CB-GV-NV nhà trường. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

 

Đồng Phú, ngày 01 tháng 7 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Bài viết khác
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4