Tin Nhà trường

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 46 (Từ 26/6 đến 01/7/2017)

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 46 (Từ 26/6 đến 01/7/2017)

 

I. Công tác chuyên môn

- Học sinh tập trung nhận lớp năm học 2017-2018, xem thời khóa biểu học hè.

II. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 26/6

- 07h00 Thầy Trương Văn Thanh, Thầy Trần Đình Tú, Thầy Nguyễn Xuân Hài-GV tiếp tục đi làm phách Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 theo Quyết định số 2291/QĐ-SGD-ĐT ngày 16/6/2017 về việc thành lập Ban làm phách Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, tại trường THPT Đồng Xoài đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

- 08h00 Họp Ban giám hiệu, tại Phòng Truyền thống.

-14h00 họp Hội đồng kỷ luật học sinh. Thành phần: Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn trường, GVCN lớp 10D4, Trưởng Ban đại diện Hội CMHS. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

2. Thứ 3 ngày 27/6

- 07h00 Cô Vũ Thị Thu, Cô Vũ Thị Hằng đi chấm thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 theo Quyết định số 2293/QĐ-SGD-ĐT ngày 16/6/2017 về việc thành lập Ban làm phách Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, tại trường THPT Đồng Xoài đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

- 08h00 Họp các Chi bộ. Thành phần: Đảng viên các Chi bộ.

3. Thứ 4 ngày 28/6: Chấm phúc khảo Thi lại.

4. Thứ 5 ngày 29/6: 07h30 Thầy cao Quang Hùng-Bí thư Đảng bộ, thầy Huỳnh Thanh Vân-PBT Đảng bộ dự Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến, tại Hội trường Trung tâm BDCT huyện.

5. Thứ 7 ngày 01/7/2017: Học sinh tập trung nhận lớp năm học 2017-2018, xem thời khóa biểu học hè.

Đồng Phú, ngày 26 tháng 6 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Bài viết khác
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4