Tin Nhà trường

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 45 (Từ 19/6 đến 24/6/2017)

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 45 (Từ 19/6 đến 24/6/2017)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp, nội quy, quy chế thi THPT Quốc gia cho học sinh khối 12

2. Học sinh lớp 12 thi THPT Quốc gia năm 2017 (từ ngày 21-24/6/2017).

II. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 19/6 08h00 Tập huấn nghiệp vụ coi thi THPT Quốc gia 2017. Thành phần: Thầy Cao quang Hùng-HT, Thầy Nguyễn Văn Phong, Cô Nguyễn Thị Thắm, Thầy Nguyễn Văn Vĩnh-P.HT, Thầy Nguyễn Văn Trung, Thầy Hoàng Việt Nam, Thầy Hồ Hữu Nhương, Thầy Trần Đình Tú, Thầy Trương Văn Thanh, Cô Lê Thị Hải. Địa điểm: Sở GD-ĐT Bình Phước.

2. Thứ 4 ngày 21/6:

- 07h00 CB-GV-NV có tên trong Quyết định 2238/QĐ-SGDĐT ngày 13/6/2017 của Sở GD-ĐT Bình Phước về việc thành lập các Điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 thực hiện nhiệm vụ được phân công đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

- 17h00 gặp mặt Điểm thi THPT Quốc gia tại trường THPT Đồng Phú. Thành phần: Khách mời Đ/c Nguyễn Khắc Vĩnh­-PCT UBND huyện Đồng Phú; Ban Đại điện Hội CMHS; Toàn thể Điểm thi.

Đồng Phú, ngày 17 tháng 6 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Bài viết khác
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4