Tin Nhà trường

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 44 (Từ 12/6 đến 17/6/2017)

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 44 (Từ 12/6 đến 17/6/2017)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh khối 12

2. CB-GV-NV thực hiện đúng giờ giấc lên lớp, giờ làm việc.

3. Tăng cường công tác ôn thi THPT Quốc gia cho học sinh khối 12.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường. GVCN khối 12 tăng cường bám sát lớp, nắm sĩ số từng buổi học, tiết học của lớp chủ nhiệm.

2. GVCN tăng cường giáo dục học sinh giữ vệ sinh phòng học.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Công đoàn tổng hợp kết quả thi đua, lập hồ sơ xét thi đua cuối năm.

2. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 12/6 08h00 Thầy Nguyễn văn Trí, Thầy Hoàng Thanh Sang-GV đi làm công tác in sao đề thi THPT Quốc gia năm 2017 theo Quyết định số 2182/QĐ-SGD-ĐT ngày 8/6/2017 về việc thành lập Ban in sao đề thi THPT Quốc gia năm 2017, tại Sở GD-ĐT Bình Phước đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thứ 4 ngày 14/6:

- 07h30 Hội nghị Thông tin thời sự lần 3/2017. Thành phần: Thầy Cao Quang Hùng-BT Đảng bộ-HT; Thầy Huỳnh Thanh Vân-PBT Đảng bộ; Thầy Nguyễn Văn Phong; Cô Nguyễn Thị Thắm; Thầy Nguyễn Văn Vĩnh; Giáo viên tổ GDCD. Địa điểm: Hội trường huyện.

 

Đồng Phú, ngày 12 tháng 5 năm 2017

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bài viết khác
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4