Tin Nhà trường

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2018-2019

  SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Năm học 2018-2019

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

GHI CHÚ

01

Trương Văn Linh

10A1

 

02

Bùi Văn Dũng

10A2

 

03

Nguyễn Thị Hà

10A3

 

04

Lê Cao Đài

10A4

 

05

Đinh Thị Kim Sương

10A5

 

06

Nguyễn Thị Mai Trâm

10D1

 

07

Phạm Thị Tuyết

10D2

 

08

Cao Thị Oanh

10D3

 

09

Trần Thị Hà

10D4

 

10

Chu Thị Bích Ngọc

10D5

 

11

Trần Đình Tú

10D6

 

12

Bùi Hồng Đoàn

11A1

 

13

Huỳnh Thị Kim Ngọc

11A2

 

14

Hoàng Thị Tâm

11A3

 

15

Phạm Thị Dung

11A4

 

16

Hoàng Anh Thơ

11D1

 

17

Vũ Thị Hằng

11D2

 

18

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

11D3

 

19

Lê Thị Mùi

11D4

 

20

Nguyễn Thị Oanh

11D5

 

21

Nguyễn Thị Hợp

11D6

 

22

Hoàng Thị Ngọc Anh

12A1

 

23

Phạm Thị Tuyết Minh

12A2

 

24

Vũ Thị Thu

12A3

 

25

Lê Thị Liên

12A4

 

26

Nguyễn Thúy Mỵ

12A5

 

27

Trần Thị Kim Oanh

12D1

 

28

Phan Thị Kim Phương

12D2

 

29

Hoàng Thanh Sang

12D3

 

30

Nguyễn Văn Trung

12D4

 

31

Đinh Kỳ Xa

12D5

 

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           (Đã ký)

 

 

                                                                                                            Cao Quang Hùng

 

Bài viết khác
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4