Tin Nhà trường

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2017-2018

  SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Năm học 2017-2018

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

GHI CHÚ

01

Bùi Hồng Đoàn

10A1

 

02

Phạm Thị Tuyết

10A2

 

03

Phạm Đức Duy

10A3

 

04

Lê Cao Đài

10A4

 

05

Hoàng Anh Thơ

10D1

 

06

Vũ Thị Hằng

10D2

 

07

Hoàng Thị Tâm

10D3

 

08

Nguyễn Thị Hồng (V)

10D4

 

09

Vũ Thị Thu

10D5

 

10

Bùi Văn Dũng

10D6

 

11

Đinh Thị Kim Sương

11A1

 

12

Tăng Văn Dương

11A2

 

13

Nguyễn Văn Thông

11A3

 

14

Trần Thị Hà

11A4

 

15

Nguyễn Thúy Mỵ

11A5

 

16

Bùi Thị Mai Hương

11D1

 

18

Chu Thị Bích Ngọc

11D2

 

18

Trần Đức Anh

11D3

 

19

Hoàng Việt Nam

11D4

 

20

Trần Thị Kim Oanh

11D5

 

21

Nguyễn Thị Hợp

12A1

 

22

Nguyễn Thị Ngân

12A2

 

23

Nguyễn Thị Hà

12A3

 

24

Nguyễn Thị Nguyệt

12A4

 

25

Lê Thị Mùi

12A5

 

26

Cao Thị Oanh

12D1

 

27

Hoàng Thanh Sang

12D2

 

28

Lê Thị Liên

12D3

 

29

Bùi Thị Thùy Trang

12D4

 

30

Tô Xuân Quý

12D5

 

31

Nguyễn Văn Trung

12D6

 

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                                          Cao Quang Hùng

 

Bài viết khác
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4