Tin Nhà trường

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN DỰ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN KIỆT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM

HUYỆN ỦY ĐỒNG PHÚ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ    
    Đồng Phú, ngày 24 tháng 7 năm 2017
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN DỰ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN KIỆN HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
HỌC LỚP BUỔI SÁNG
STT Họ tên đảng viên Chức danh Ghi chú
1 Huỳnh Thanh Vân Phó Bi thư Đảng bộ  
2 Nguyễn Văn Phong Đảng ủy viên  
3 Nguyễn Văn Vĩnh Đảng ủy viên  
4 Lê Văn Hoài Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ  
5 Nguyễn Văn Trung Phó Bi thư chi bộ  
6 Trương Văn Linh Đảng viên  
7 Đào Sỹ Vì Đảng viên  
8 Nguyễn Văn Thông Đảng viên  
9 Trần Đình Tú Đảng viên  
10 Bùi Văn Dũng Đảng viên  
11 Trần Việt Dũng Đảng viên  
12 Huỳnh Văn Ngọt Đảng viên  
13 Phùng Ngọc Đỉnh Đảng viên  
14 Hồ Hữu Nhương Đảng viên  
15 Nguyễn Văn Chung Đảng viên  
16 Nguyễn Xuân Hài Đảng viên  
HỌC LỚP BUỔI CHIỀU
STT Họ tên đảng viên Chức danh Ghi chú
17 Nguyễn Thị Thắm Đảng ủy viên  
18 Hoàng Thị Ngọc Anh Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ  
19 Bùi Hồng Đoàn Phó Bi thư chi bộ  
20 Phạm Đức Duy Phó Bi thư chi bộ  
21 Đinh Kỳ Xa Đảng viên  
22 Lê Cao Đài Đảng viên  
23 Phạm Thị Tuyết Đảng viên  
24 Vũ Thị Vân Đảng viên  
25 Nguyễn Thị Ngân H Đảng viên  
26 Đinh Thị Kim Sương Đảng viên  
27 Cao Thị Oanh Đảng viên  
28 Vũ Thị Thu Đảng viên  
29 Nguyễn Thị Mai Trâm Đảng viên  
30 Lê Thị Hải Đảng viên  
31 Vũ Thị Thanh Đảng viên  
32 Nguyễn Thị Nhị Đảng viên  
33 Lê Thị Hiền Đảng viên  
    BÍ THƯ ĐẢNG BỘ
Bài viết khác
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4