Công Văn Cấp Trên
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 250
  • Trong tuần: 2 415
  • Tất cả: 237793
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11 (Từ 08/11 đến 13/11/2021)

   SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11 (Từ  08/11 đến 13/11/2021)

 

1. Công tác Hành chính và công tác Chuyên môn

-  Thực hiện chuyên môn tuần 10 năm học 2020-2021.

-  Học sinh toàn trường học trực tuyến theo thời khóa biểu.

- CB, GV, NV thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Công tác chủ nhiệm

- Tăng cường công tác quản lý học sinh thông qua nhóm zalo. Theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, phối hợp với GVBM thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập trực tuyến.

3. Công tác đoàn thể, phong trào

-  Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp.

-  Đoàn trường phối hợp với GVCN, GVBM, thực hiện công tác quản lí học sinh trực tuyến.

4. Công tác hội họp và công tác khác

* Thứ 2 ngày 08/11: 13h30 thầy Cao Quang Hùng-BT Đảng ủy-HT dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt. Địa điểm: Tại điểm cầu Công an huyện Đồng Phú.

* Thứ 3 ngày 09/11: 07h30 Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2021. Thành phần: Cô Nguyễn Thị Hiệp, cô Trần Thị Hà-GV. Thời gian: Từ ngày 09-12/11/2021. Địa điểm: Hội trường Ban tuyên giáo.

 

                                                    Đồng Phú, ngày 07 tháng 11 năm 2021

                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                              

                                                                                  (Đã ký)

                                                                                        

 

                                                                    Cao Quang Hùng

1 2 3 4 5  ... 


TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ
Địa chỉ : Ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú
Số điện thoại LH : 02713.833.117 - Email : thptdongphu@binhphuoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:  Hiệu trưởng - Ông Cao Quang Hùng