Công Văn Cấp Trên
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 200
  • Trong tuần: 1 714
  • Tất cả: 220968
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 06 (Từ 04/10 đến 10/10/2021)

   SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 06 (Từ  04/10 đến 10/10/2021)

 

 

1. Công tác Hành chính và công tác Chuyên môn

-  Thực hiện chuyên môn tuần 05 năm học 2020-2021.

-  Học sinh toàn trường học trực tuyến theo thời khóa biểu.

- CB, GV, NV thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện đúng quy định về sử dụng giấy đi đường trong thời gian thực hiện các quy định về phòng, chóng dịch.

- Góp ý văn bản hội nghị viên chức, người lao động: Các tổ chủ động tổ chức họp tổ thảo luận góp ý các văn bản Hội nghị viên chức, người lao động, gửi biên bản góp ý về nhà trường trước 8h00 thứ 2 ngày 11/10/2021 (Văn bản sẽ được chuyển đến các tổ vào thứ 5 ngày 07/10/2021).

2. Công tác chủ nhiệm

- Tăng cường công tác quản lý học sinh thông qua nhóm zalo. Theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, phối hợp với GVBM thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập trực tuyến.

- Chuẩn bị nội dung họp CMHS đầu năm học và chủ trì tổ chức họp CMHS lớp chủ nhiệm theo kế hoạch.

3. Công tác đoàn thể, phong trào

-  Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp.

-  Đoàn trường phối hợp với GVCN, GVBM, thực hiện công tác quản lí học sinh trực tuyến.

4. Công tác hội họp và công tác khác

*  Thứ 2 ngày 04/10: 08h30 Họp Đoàn kiểm tra 135 kiểm tra Đảng ủy Trường THPT Đồng Phú. Thành phần: Thành viên Đoàn theo Quyết định số 135-QĐ/HU; thầy Cao Quang Hùng-Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Đảng ủy viên. Địa điểm: Phòng Đảng ủy-Trường THPT Đồng Phú.

*  Thứ 6 ngày 08/10: 14h30 họp GVCN trực tuyến. Nội dung: Chuẩn bị công tác họp CMHS đầu năm học 2021-2022. Thành phần: cô Nguyễn Thị Thắm - PHT, Giáo viên chủ nhiệm các lớp.

* Chủ nhật ngày 10/10: 08h00 Họp CMHS đầu năm học. Hình thức: Họp trực tuyến theo lớp. Thành phần: GVCN và CMHS các lớp. Hiệu trưởng ủy quyền cho GVCN mời CMHS.

                                                 Đồng Phú, ngày 03 tháng 10 năm 2021

           HIỆU TRƯỞNG                                                                                       

                                                                                 (Đã ký)                        

                                                                                        

 

                                                                                  Cao Quang Hùng

1 2 3 4 5  ... 


TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ
Địa chỉ : Ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú
Số điện thoại LH : 02713.833.117 - Email : thptdongphu@binhphuoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:  Hiệu trưởng - Ông Cao Quang Hùng