Công Văn Cấp Trên
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 152
  • Trong tuần: 1 666
  • Tất cả: 220920
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 (Từ 30/8 đến 05/9/2021)

   SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 (Từ  30/8 đến 05/9/2021)

 

 

1. Công tác Hành chính và công tác Chuyên môn

- Hoàn thành phân công chủ nhiệm, hoàn thành biên chế lớp học.

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, lao động vệ sinh phục vụ năm học mới.

- Khai giảng năm học 2021-2022 trực tuyến vào ngày 05/9/2021 theo kế hoạch đăng tại website nhà trường.

- Triển khai kế hoạch dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu

2. Công tác chủ nhiệm

- Kết nối học sinh, tạo nhóm Zalo; ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học.

- Quản lý, đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện nhiệm vụ học trực tuyến.

3. Công tác đoàn thể, phong trào

-  Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp.

- Đoàn trường tổ chức phối hợp cùng Chi đoàn GV lao động vệ sinh khuôn viên trường.

- Thông qua facebook, nhóm zalo…triển khai các thông tin, thông báo của nhà trường.

- Phối hợp với GVCN, GVBM, thực hiện công tác quản lí học sinh trực tuyến.

4. Công tác hội họp và công tác khác

* Thứ 2 ngày 30/9: 08h00 Tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên trường. Thành phần: Đoàn viên Chi đoàn Giáo viên. Địa điểm: Trường THPT Đồng Phú.

* Thứ 3 ngày 31/8: 08h00 Họp tổ chuyên môn: Toán-Tin, Ngữ văn, Vậy Lý-KTCN, Hóa học. Thành phần: tổ trưởng và giáo viên tổ. Địa điểm: Tại các phòng bộ môn tổ.

* Thứ 4 ngày 01/9

- 08h00 Tiếp đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2021-2022. Thành phần: Thầy Cao Quang Hùng-HT, thầy Nguyễn Văn Phong, cô Nguyễn Thị Thắm, thầy Nguyễn Văn Vĩnh-P.HT. Địa điểm: Trường THPT Đồng Phú.

- 08h00: Họp tổ chuyên môn: Tiếng Anh, Địa lí, Sử-GDCD, Sinh-KTNN, Thể dục. Thành phần: tổ trưởng và giáo viên các tổ. Địa điểm: Tại các phòng bộ môn tổ.

- 09h00: Họp công tác chuẩn bị lễ khai giảng trực tuyến. Thành phần: Thầy Cao Quang Hùng-HT, thầy Nguyễn Văn Phong, cô Nguyễn Thị Thắm, thầy Nguyễn Văn Vĩnh-P.HT, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Địa điểm: Phòng Đảng ủy.

* Thứ 5 ngày 02/9: Toàn thể Cán bộ, Giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 theo thông báo số 2679/TB-SGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Sở GD-ĐT về việc thông báo treo cờ và nghỉ Lễ quốc khánh 02/9.

* Chủ nhật ngày 05/9: Tổ chức lễ khai giảng trực tuyến theo kế hoạch: Các cá nhân và bộ phận được giao nhiệm vụ trong lễ khai giảng trực tiếp tại trường thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Giáo viên, nhân viên theo dõi lễ khai giảng trực tuyến tại nhà.

                                                    Đồng Phú, ngày 28 tháng 8 năm 2021

          HIỆU TRƯỞNG                                                                                       

                                                              (Đã ký)

 

 

                                                                                        Cao Quang Hùng

1 2 3 4 5  ... 


TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ
Địa chỉ : Ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú
Số điện thoại LH : 02713.833.117 - Email : thptdongphu@binhphuoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:  Hiệu trưởng - Ông Cao Quang Hùng