Công Văn Cấp Trên
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 310
  • Trong tuần: 2 475
  • Tất cả: 237853
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 45 BỔ SUNG (Từ 05/7 đến 11/7/2021)

   SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 45 BỔ SUNG (Từ  05/7 đến 11/7/2021)

 

 

Công tác hội họp và công tác khác

* Thứ sáu, ngày 09/7

- 08h00 cô Phan Thị Kim Phương-GV đi chấm trắc nghiệm Kỳ thi TN THPT năm 2021 theo Quyết định thành lập Ban chấm trắc nghiệm Kỳ thi TN THPT năm 2021 đăng tại Website nhà trường, đến khi hoàn thành nhiệm vụ.  Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Du.

- 08h00 cô Lê Thị Hải, cô Nguyễn Thị Hồng(tin) đi làm thư ký Kỳ thi TN THPT năm 2021 theo Quyết định thành lập Ban thư ký Kỳ thi TN THPT năm 2021 đăng tại Website nhà trường, đến khi hoàn thành nhiệm vụ.  Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Du.

* Chủ nhật, ngày 11/7: 08h00 cô Nguyễn Thị Nguyệt, Cô Lê Thị Liên, cô Nguyễn Thị Hồng-GV đi chấm thi Tự luận Kỳ thi TN THPT năm 2021 theo Quyết định thành lập Ban chấm thi tự luận Kỳ thi TN THPT năm 2021Quyết định thay thế Ban chấm thi tự luận Kỳ thi TN THPT năm 2021 đăng tại Website nhà trường, đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Du.

                                                                    Đồng Phú, ngày 08 tháng 7 năm 2021

                                    HIỆU TRƯỞNG                                                                                       

                                                                                                       (Đã ký)    

 

 

                                                                                         Cao Quang Hùng

1 2 3 4 5  ... 


TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ
Địa chỉ : Ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú
Số điện thoại LH : 02713.833.117 - Email : thptdongphu@binhphuoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:  Hiệu trưởng - Ông Cao Quang Hùng