Công Văn Cấp Trên
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 193
  • Trong tuần: 1 707
  • Tất cả: 220961
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 36 (Từ 04/5 đến 08/5/2021)

   SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 36 (Từ 04/5 đến 08/5/2021)

 

1. Công tác Hành chính và công tác Chuyên môn

-  Thực hiện công tác chuyên môn theo kế hoạch.

-  Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

- CB-GV-NV thực hiện đúng giờ giấc lên lớp, giờ làm việc.

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19.

2. Công tác chủ nhiệm

- Tăng cường công tác quản lý học sinh, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời tình trạng học sinh vi phạm nội quy, giờ giấc, trang phục, tác phong. Thực hiện tốt sinh hoạt 15p đầu giờ.

- GVCN tăng cường giáo dục học sinh giữ vệ sinh phòng học. Kiểm tra vệ sinh lớp học, nhặt rác, tắt quạt, tắt đèn trước khi ra về.

3. Công tác đoàn thể, phong trào

- Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS. Thực hiện kiểm tra nề nếp tác phong của học sinh. Hướng dẫn học sinh cách phòng chống dịch bệnh, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

-  Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp.

4. Công tác hội họp và công tác khác

* Thứ 4 ngày 05/5

- 08h00 Họp tổ Chuyên môn. Thành phần: Tổ trưởng và tổ viên Tổ Thể dục GDQP. Địa điểm: Phòng Đảng ủy.

- 14h00 Họp tổ Chuyên môn. Thành phần: Tổ trưởng và các tổ viên 08 tổ.

+ Tổ Toán- Tin họp tại phòng học số 1.

+ Tổ Lý họp tại phòng học số 2.

+ Tổ Hóa họp tại phòng học số 3.

+ Tổ Sinh họp tại phòng học số 4.

+ Tổ Văn họp tại Phòng học số 5.

+ Tổ Lịch sử-GDCD họp tại phòng học số 6.

+ Tổ Địa lí họp tại phòng học số 7.

+ Tổ Tiếng Anh họp tại phòng học số 8.

+ Tổ Văn phòng họp tại phòng Hành chính Giáo vụ.

* Thứ 5 ngày 06/5: 08h00 Kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Thành phần và thời gian: Theo quyết định thành lập đoàn kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 đăng tại Website nhà trường.

 

                                          Đồng Phú, ngày 03 tháng 5 năm 2021

            HIỆU TRƯỞNG                                                                                       

                                                                                  (Đã ký)                        

 

 

                                                                                         Cao Quang Hùng

1 2 3 4 5  ... 


TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ
Địa chỉ : Ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú
Số điện thoại LH : 02713.833.117 - Email : thptdongphu@binhphuoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:  Hiệu trưởng - Ông Cao Quang Hùng