Lịch làm việc

LỊCH TRỰC THI ĐUA TUẦN 09 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/10-20/10/2018)

  SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

 

LỊCH TRỰC THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019

Tuần: 09 (Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018)

 

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Nguyễn Thị Thắm*

Nguyễn Văn Phong

Nguyễn Văn Phong*

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Văn Phong*

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Văn Phong*

Thi nghề

Nguyễn Văn Vĩnh*

Chiều

Nguyễn Văn Phong*

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Thị Thắm*

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyễn Văn Vĩnh*

Nguyễn Văn Phong

Nguyễn Thị Thắm*

Thi nghề

Nguyễn Văn Vĩnh*

 

* Ghi chú: Do yêu cầu công tác nên lịch trực được phân công theo tuần.

                    Đề nghị các thành viên trong Ban thi đua theo dõi để thực hiện.   

 

                                                                                                                                         Đồng Phú, ngày 15 tháng 10 năm 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Cao Quang Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4