Lịch làm việc

LỊCH TRỰC THI ĐUA TUẦN 05 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/9-22/9/2018)

  SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

 

LỊCH TRỰC THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019

Tuần: 05 (Từ ngày 17/8 đến ngày 23/9/2018)

 

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Nguyễn Thị Thắm*

Nguyễn Văn Phong

Lê Văn Hoài* Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyễn Văn Phong*

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Văn Phong* Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyễn Văn Vĩnh*

Nguyễn Văn Phong

Nguyễn Văn Vĩnh*

Lê Văn Hoài

Chiều

Nguyễn Văn Phong*

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Thị Thắm*

Lê Văn Hoài

Nguyễn Văn Vĩnh*

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Thị Thắm*

Nguyễn Văn Phong*

Lê Văn Hoài

Lê Văn Hoài*

Nguyễn Văn Vĩnh

 

* Ghi chú: Do yêu cầu công tác nên lịch trực được phân công theo tuần.

                    Đề nghị các thành viên trong Ban thi đua theo dõi để thực hiện.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                Đồng Phú, ngày 14 tháng 9 năm 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Cao Quang Hùng

 

 

                                                                                                                                                                                    

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4