Lịch làm việc

LỊCH TRỰC THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019 Tuần: 15 (Từ ngày 26/11 đến ngày 01/12/2018)

  SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

 

LỊCH TRỰC THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019

Tuần: 15 (Từ ngày 26/11 đến ngày 01/12/2018)

 

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Nguyễn Thị Thắm*

Nguyễn Văn Phong

Nguyễn Văn Phong*

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Văn Phong*

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Thị Thắm*

 Lê Văn Hoài

Lê Văn Hoài*

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyễn Văn Vĩnh*

Lê Văn Hoài

Chiều

Nguyễn Văn Phong*

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Thị Thắm*

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyễn Văn Vĩnh*

Nguyễn Văn Phong

Nguyễn Văn Phong*

Nguyễn Văn Vĩnh *

Lê Văn Hoài

Lê Văn Hoài*

 

* Ghi chú: Do yêu cầu công tác nên lịch trực được phân công theo tuần.

                    Đề nghị các thành viên trong Ban thi đua theo dõi để thực hiện.    

 

                                                                                                                Đồng Phú, ngày 26 tháng 12 năm 2018

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                                                                    Cao Quang Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4