Lịch làm việc

LỊCH TRỰC THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019 Tuần: 07 (Từ ngày 01/10 đến ngày 06/10/2018)

  SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

 

LỊCH TRỰC THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019

Tuần: 07 (Từ ngày 01/10 đến ngày 06/10/2018)

 

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Nguyễn Thị Thắm*

Nguyễn Văn Phong

Lê Văn Hoài* Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyễn Văn Phong*

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Văn Phong* Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyễn Văn Vĩnh*

Nguyễn Văn Phong

Lê Văn Hoài*

Nguyễn Văn Vĩnh

Chiều

Nguyễn Văn Phong*

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Thị Thắm*

Lê Văn Hoài

Nguyễn Văn Vĩnh*

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Thị Thắm*

Nguyễn Văn Phong*

Lê Văn Hoài

Nguyễn Văn Vĩnh*

 

* Ghi chú: Do yêu cầu công tác nên lịch trực được phân công theo tuần.

                    Đề nghị các thành viên trong Ban thi đua theo dõi để thực hiện.    

 

                                                                                                                  Đồng Phú, ngày 29 tháng 9 năm 2018

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                     Cao Quang Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4