Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 21 (Từ 07/01/2019 Đến 12/01/2019)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 21 (Từ 07/01/2019 đến 12/01/2019)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 21 năm học 2018-2019.

2. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

3. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

4. Tổ chức cho học sinh tham gia Hội thao GDQP-AN.                                     

5. Tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2018-2019.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học. Tuyên truyền công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tại Công văn số 4345/SGDĐT-CTTT ngày 28/2/2018 của Sở GD-ĐT Bình Phước.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

3. GVCN tăng cường giáo dục học sinh giữ vệ sinh phòng học, sân trường.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí học, nề nếp tác phong của học sinh.

2. Thực hiện các văn bản báo cáo cấp trên.

3. Đoàn trường phối hợp với Công an huyện Đồng Phú Tuyên truyền công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Cho học sinh ký cam kết. Theo Công văn số 4345/SGDĐT-CTTT ngày 28/2/2018 của Sở GD-ĐT Bình Phước.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 07/01:

- 07h00 Ban giám hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

- 07h30 Thầy Lê Văn Hoài-CTCĐ đi học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước. Thời gian: Từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2019.

2. Thứ 4 ngày 09/01:

- 07h30 Thầy Huỳnh Thanh Vân-PBT Đảng bộ dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 24 khóa XI (mở rộng). Địa điểm: Hội trường Ban tuyên giáo Huyện ủy.

- 14h00 Thầy Cao Quang Hùng-HT dự Hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, tại phòng họp G-UBND tỉnh Bình Phước.

3. Thứ 5 ngày 10/01

- 07h30 Thầy Cao Quang Hùng-HT đi học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước. Thời gian: Từ ngày 10/01 đến ngày 12/01/2019.

- 08h00 Họp tổ chuyên môn tổ Thể dục GDQP. Thành phần: Thành viên tổ Thể dục GDQP. Địa điểm: Phòng Giáo viên.

-  14h30 Họp tổ Chuyên môn. Thành phần: Tổ trưởng và các tổ viên 09 tổ

+ Tổ Toán- Tin họp tại phòng học số 8.

+ Tổ Lý họp tại phòng giáo viên 1.

+ Tổ Hóa họp tại phòng học số 10.

+ Tổ Sinh họp tại phòng học số 9.

+ Tổ Văn họp tại Phòng Giáo viên số 2.

+ Tổ Lịch sử-GDCD họp tại phòng học số 24.

+ Tổ Địa lí họp tại phòng học số 26.

+ Tổ Tiếng Anh họp tại phòng học số 25.

+ Tổ Văn phòng họp tại phòng Văn thư.

Báo cáo gửi bằng văn bản và gửi về email (bghthptdp@gmail.com)

4. Thứ 7 ngày 12/01: 07h30 Thầy Nguyễn Văn Phong-P.HT đi làm công tác thi tại Hội đồng coi thi Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2019 tại tỉnh Ninh Bình. Đến hết ngày 15/01/2019. theo quyết định số 05/QĐ-SGDĐT ngày 02/01/2019 của Sở GD-ĐT Bình Phước.

Đồng Phú, ngày 05 tháng 01 năm 2019

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                                                         Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4