Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20 (Từ 31/12/2018 Đến 06/01/2019)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 20 năm học 2018-2019.

2. Ổn định tình hình học tâp sau nghỉ lễ.

3. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

4. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

5. Buổi chiều học sinh nghỉ học Thể dục (môn bơi) vì lý do thời tiết mưa.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học. Tuyên truyền công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tại Công văn số 4345/SGDĐT-CTTT ngày 28/2/2018 của Sở GD-ĐT Bình Phước.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

3. GVCN tăng cường giáo dục học sinh giữ vệ sinh phòng học, sân trường.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí học, nề nếp tác phong của học sinh.

2. Thực hiện các văn bản báo cáo cấp trên.

3. Đoàn trường phối hợp với Công an huyện Đồng Phú Tuyên truyền công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Cho học sinh ký cam kết. Theo Công văn số 4345/SGDĐT-CTTT ngày 28/2/2018 của Sở GD-ĐT Bình Phước.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2, ngày 31/12/2018 đến hết thứ 3 ngày 01/01/2019:  Toàn thể CB-GV-NV và học sinh được nghỉ Tết dương lịch năm 2019. Theo thông báo số 4184/TB-SGD-ĐT ngày 13/12/2018 của Sở GD-ĐT Bình Phước.

2. Thứ 4 ngày 02/01: 08h00 Cô Nguyễn Thị Thắm, Thầy Nguyễn Văn Vĩnh-P.HT đi làm giám khảo Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh THPT năm học 2018-2019. đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thứ 5, ngày 03/01:

- 13h30 Họp liên tịch. Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng, phó các tổ và đoàn thể. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

- 14h00 Họp cơ quan. Thành phần: Toàn thể CB-GV-NV nhà trường. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

4. Chủ nhật, ngày 06/01:

- 07h00 Họp Ban đại diện Hội CMHS. Thành phần: Thầy Cao Quang Hùng, Thầy Nguyễn Văn Phong, Cô Nguyễn Thị Thắm, Ban ĐD Hội CMHS.

- 07h00 Họp CMHS các lớp. Thành phần: GVCN các lớp. Địa điểm: Phòng học các lớp. (Thứ 5 ngày 03/01 GVCN nhận thư mời và biên bản họp tại phòng Văn thư).

-14h00 Thầy Cao Quang Hùng-HT, Thầy Trương Văn Thanh Tổ Phó Tổ TD-GDQP dự họp các trưởng đoàn Hội thao GDQP-AN, tại Hội trường B-Sở GD-ĐT Bình Phước.

Đồng Phú, ngày 02 tháng 01 năm 2019

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4